Munkaterv - 2015 Nyomtat
SatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

JANUÁR:

1. Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

2. A Képviselő-testület 2015. évi MUNKATERV-ének tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

3. Egyéb ügyek

 

FEBRUÁR:

1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése (rendeletalkotás). Előadó: Farkas László Nándor polgármester

2. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Farkas László polgármester

3. Térítési díjakról szóló rendelet módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

5. Szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

6. Egyéb ügyek

Együttes ülésen: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése. Előadó: jegyző

 

MÁRCIUS:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról (rendeletalkotás). Előadó: Farkas László Nándor polgármester

2. Beszámoló a Könyvtár 2014. évben végzett munkájáról. Előadó: Könyvtáros

2. Egyéb ügyek

 

ÁPRILIS:

1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. Előadó: Rendőrkapitányság Marcali képviselője

2. A község egészségügyi ellátottsága. Előadó: háziorvos

3. Egyéb ügyek

 

MÁJUS:

1. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Előadó: Török Csilla jegyző

2. A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolója a községben végzett gyermekjóléti, családgondozói, valamint idősek klubja tevékenység végzéséről. Előadó: Alapszolgáltatási Központ vezető

3. Egyéb ügyek

 

JÚNIUS:

1. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

2. A községben működő egyesületek működéséről szóló beszámolók. Előadó: Egyesületek vezetői

3. A május hónap során megtartott falubejárás tapasztalatai. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

4. Egyéb ügyek

 

JÚLIUS-AUGUSZTUS HÓ: ÜLÉSSZÜNET

 

SZEPTEMBER:

1. Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

2. Egyéb ügyek

Együttes ülésen: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi költségvetési beszámolója. Előadó: jegyző

 

OKTÓBER:

1. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: polgármester

2. A község szociális ellátottsága. Előadó: Török Csilla jegyző

3. Egyéb ügyek.

 

NOVEMBER:

KÖZMEGHALLGATÓ ÜLÉS:

1. Beszámoló az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

2. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

4. Beszámoló a Védőnő tevékenységéről. Előadó: Védőnő

5. 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

6. Egyéb ügyek

Együttes ülésen:

1. Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal I-III. n.évi költségvetési beszámolója. Előadó: jegyző

2. Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciója. Előadó: jegyző

 

DECEMBER:

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

2. Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról beszámoló. Előadó: Bizottság elnöke

3. Az Önkormányzat 2016. évi rendezvénynaptára. Előadó: Műv. Ház vezető

4. Egyéb ügyek

 

Egyéb rendelkezések:

A testületi ülések általában a hónap negyedik hetében csütörtöki napokon, 14.00 órakor kezdődnek. A Képviselőt-testület a Közös Önkormányzati Hivatalt érintő témákban általában együttes ülést tart.

Az előterjesztések leadásának határideje: a testületi ülést megelőző 5. nap.

A testületi üléseken a napirend előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

A testület tagjai május hónapban – az erről szóló napirend tárgyalása előtt – falubejáráson vesznek részt.

A képviselő-testület bizottságai a munkatervben írtak figyelembe vételével szervezik munkájukat.

 

Farkas László Nándor polgármester